• Nowoczesne środki masowego przekazu mają niebagatelny wpływ na to, w jaki sposób nowoczesne społeczeństwa spostrzegą sprawę prowadzenia kapitałów powszechnych oraz czy w ogóle rozumieją bazowe ekonomiczne założenia. To kłopotliwe przez wiele długich lat dochodziło do sytuacji niebywale haniebnych w rozumieniu ekonomii, które niemniej jednak szły przelotem obok opinii publicznej – wskutek tego już dziś zabezpiecz…

    Read more

Kategorie