Dyrektor „Gympola” w Książnicy

W piątek 15 czerwca o godzinie 17.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zaolzie teraz” , a jego gościemm był Andrzej Bizoń, dyrektor Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie, menadżer, nauczyciel, społecznik i… piłkarz. Spotkanie, zatytułowane „Między ziemią a niebem”, poprowadził Tomasz Wolff, redaktor naczelny „Głosu Ludu” – Gazety Polaków w Republice Czeskiej.  Spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, który zaszczyca nas współpracą w realizowanym przez nas projekcie „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” było bardzo udane.

About The Author

Go To Top

Facebook