Edukacja obywatelska w Pradze

Ostatni warsztat śródroczny w projekcie „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” odbył się w dniach 11-12 grudnia 2012 roku  w Pradze w Republice Czeskiej. Edukacja obywatelska UP związana była z poznaniem szlaków obywatelskich w Pradze, a w szczególności związany był z zapoznaniem przez UP z historią czeskiego parlamentaryzmu poprzez organizacje pokazu filmu w Parlamencie Republiki Czeskiej oraz ze zwiedzaniem  Parlamentu Republiki Czeskiej (nasza obecność na galerii Sali Sesyjnej Parlamentu na części obrad). Mieliśmy też możliwość poznania zakresu działalności obywatelskiej Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze przy ul. Valdštejnska 8 wraz z jej zwiedzaniem z pracownikiem Ambasady.

DSC04226 DSC04229DSC04228 DSC04298

DSC04294DSC04271DSC04314DSC04365 DSC04374

About The Author

Go To Top

Facebook