Bezpłatna Książka Przewodnik po Szlakach Młodzieży

Bezpłatna publikacja książkowa „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, napisana przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych Cieszyna i Czeskiego Cieszyna,  wydana jako podsumowanie pracy uczestników/uczestniczek projektu,  jest dostępna w następujących miejscach: MCI, Księgarnia Klubu Krytyki Politycznej, redakcja „Głosu Ludu”, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, Księgarnia Polska w Czeskim Cieszynie, Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie, Avion, Cieszyńska, PZKO, Euroregion i inne. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w partnerstwie z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

About The Author

Go To Top

Facebook