Pierwsza Dama RP przyjeżdża na zaproszenie Klubu Kobiet

Spotkanie z Pierwszą Damą 2 lipca 2013r. to wyjątkowy gest p.Anny Komorowskiej w stronę kobiet i naszego Stowarzyszenia KKK. Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rozmawiać będzie z nami i z liderkami ruchów społecznych i obywatelskich w Cieszynie, działających w dziedzinie pożytku publicznego. Chcemy mówić o przedsiębiorczości kobiet, kulturze, upowszechnianiu wolontariatu, zatrudnieniu w spółdzielniach socjalnych nowego typu, organizacji I Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego i naszych postulatach dotyczących aktywnego wpływu na życie w mieście. Zaprosiłyśmy dziewczęta i kobiety reprezentatywne dla środowiska NGO-ów. Chcemy pokazać aktywność i dynamikę tych środowisk działających non-profit.

Zapowiedź Pierwsza Dama_02.07.2013_Cieszyn

About The Author

Go To Top

Facebook