Powstała Sieć KIWI w Brennej

Nowe grono członkiń KIWI – Kobiecego Inkubatora Wiedzy i Inicjatyw zostało zainicjowane w Brennej. na spotkaniu w dniu 16 marca. Spotkanie zgromadziło aktywne kobiety: przedsiębiorczynie, liderki organizacji pozarządwoych, radną.
Przeanalizowaneo pomysły, inicjatywy, możliwości wpólnego działania dla dobra gminy.
Kolejne spotkanie wyznaczono na 14 kwietnia w celu omówienia działalności kobiecej sieci wparcia i wydarzeń integrujących społecznoiść Brennej.

About The Author

Go To Top

Facebook