Nasze nowe koleżanki – KREATYWNE „KAMRATKI” z KACZYC

KREATYWNE „KAMRATKI” z KACZYC – nieformalna grupa aktywnych kobiet – działa od 5 lat. Spotykają się co wtorek w świetlicy Domu Ludowego w Kaczycach. W swoim kręgu skupia ok. 30 członkiń w wieku 50 +. Na cotygodniowych spotkaniach działają na polu kulinarnym, artystycznym, turystyczno-sportowym. Dbają o kondycję fizyczną poprzez Nordic Walking. Organizują coroczne kuligi, wieczerze Wigilijne, wycieczek, wykonują rękodzieła, animują działania na rzecz wsi. Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w ramach projektu „Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w życiu publicznym” zainicjowało wspólne spotkanie w dniu 24 maja. „Kamratki” przyjadą na IV Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego w październiku 2016 r., a artykuł o ich działalności ukaże się w drugim numerze naszego magazynu „Cieszyńskie na obcasach”.

About The Author

Go To Top

Facebook