I Warsztat Śródroczny – prof. Ryszard Macura

Warsztat odbył się w Świetlicy Klubu Krytyki Politycznej „Na granicy”, tematem była „Historia Śląska Cieszyńskiego” a prowadził go profesor Ryszard Macura.

About The Author

Go To Top

Facebook