Gościnne warsztaty w Domu Narodowym i Muzeum Śląska Cieszyńskiego

18 lutego (w sobotę) o godzinie 9.00 w klubie „Nasz kącik” w Domu Narodowym w Cieszynie rozpoczyna się kolejny warsztat śródroczny dla uczestników/uczestniczek projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”. Poznamy postaci wybitnych artystów i działaczy pochodzenia żydowskiego. Następnie przejdziemy Muzeum Śląska Cieszyńskiego na prelekcję nt. wybitnych społeczników pochodzenia niemieckiego i czeskiego. Z Muzeum przejdziemy do Klubu Krytyki Politycznej „Na granicy” na poczęstunek i dalszą część warsztatów. Dane do kontaktu umieszczone na projektowych ulotkach. Zachęcamy również do kontaktu na FB na społecznościowej stronie pod nazwą projektu, utworzoną przez jedną z uczestniczek.

About The Author

Go To Top

Facebook