Relacja o naszym projekcie ukazała się na ustrońskim portalu

Na początku stycznia w Cieszynie rozpaczął się całoroczny projekt „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” w którym uczestniczą młodzi ludzie z Polski i Czech. Koordynatorem całego projektu jest Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych z Cieszyna.

-Jest to projekt Polsko–Czeski który angażuje niewielką liczbę uczniów szkół ponadgimnazjalnych z czeskiego i polskiego Cieszyna–informuje Roma Rojowska, koordynatorka projektu. -Odbiorcami projektu mają być również społeczności obu miast, po obu stronach Olzy. Ta dwujęzyczność pozwoli dotrzeć z główną ideą budowy społeczeństwa obywatelskiego – mówi Rojowska

Projekt przede wszystkim ma formę warsztatową. Raz w miesiącu licealiści spotykają się w świetlicy Krytyki Politycznej by omawiać kolejne etapy z którymi muszą się zmierzyć.

>czytaj więcej<

About The Author

Go To Top

Facebook