Józef Kiedroń bohaterem wystawy i prelekcji w Bibliotece Miejskiej

11 kwietnia 2012 o godz. 15 30 w sali wystawowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie (II piętro) odbędzie się prelekcja oraz wernisaż wystawy "Życie i działalność Józefa Kiedronia". Wykład wygłosi członkini Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych <strong>Władysława Magiera.</strong> Jest ona autorką publikacji o ...

Za nami trzy pierwsze miesiace realizacji projektu „Cieszyńska szkoła Obywatelstwa: po obu sronach Olzy”

Od 1 stycznia 2012 roku Stowarzyszenie Klub kobiet Kreatywnych w Cieszynie realizuje projekt edukacyjny „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” i jest dumne z uzyskania bardzo wysokiej punktacji projektu na etapie oceny merytorycznej złożonego na konkurs w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu ...

Relacja o naszym projekcie ukazała się na ustrońskim portalu

Na początku stycznia w Cieszynie rozpaczął się całoroczny projekt „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” w którym uczestniczą młodzi ludzie z Polski i Czech. Koordynatorem całego projektu jest Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych z Cieszyna. -Jest to projekt Polsko–Czeski który angażuje ...

I spotkanie SAMOrządów uczniowskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

     

Fotorelacja z III warsztatu

Audycja „Laudacja dla Józefa Kiedronia”

Audycja red. Haliny Drabek w Radiu Ostrava na temat wyjazdu naszych uczestników/uczestniczek projektu "Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy" do Katowic na laudacje o Kiedroniu. Kliknij tutaj

III warsztat projektowy

Mili uczestnicy/uczestniczki projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Spotykamy się o godzinie 9.00 w Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46, http://kc-cieszyn.pl/ Poznacie: historię Książnicy Cieszyńskiej, metody i formy pracy ...

II warsztat projektowy

"Sylwetki wybitnych artystów i działaczy pochodzenia żydowskiego, niemieckiego i czeskiego" 18 lutego uczestnicy/uczestniczki projektu "Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy", dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na pierwszym spotkaniu w tym dniu w Domu ...

Audycja w TV Ostrava – wypowiedź uczestniczki projektu

Relacja telewizyjna z wyjazdu uczestników/uczestniczek projektu "Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy" na uroczystą sesję Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach (od 0:24 s. do 2min. 06 s.) Wyjazd miał miejsce 13.02.2012 r. i zorganizował go Kongres Polaków w Republice Czeskiej, ...

Facebook