O naszym projekcie w TV Ostrava

W TV Ostrava w programie "Wiadomości w języku polskim" można obejrzeć relację z wizyty ekipy telewizyjnej w czasie zimowego warsztatu w projekcie "Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy" realizowanym przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w partnerstwie z Kongresem Polaków ...

Gościnne warsztaty w Domu Narodowym i Muzeum Śląska Cieszyńskiego

18 lutego (w sobotę) o godzinie 9.00 w klubie „Nasz kącik” w Domu Narodowym w Cieszynie rozpoczyna się kolejny warsztat śródroczny dla uczestników/uczestniczek projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”. Poznamy postaci wybitnych artystów i działaczy pochodzenia żydowskiego. Następnie przejdziemy Muzeum Śląska Cieszyńskiego na prelekcję nt. ...

Wyjazd do Katowic na Sesję Sejmiku Województwa Śląskiego

Uczestnicy/uczestniczki projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”! Wyjazd na specjalne zaproszenie dla WAS na okolicznościową sesję Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach, poświęconą Józefowi Kiedroniowi, już w poniedziałek 13 lutego. Będziemy uczestniczyć w laudacji o Józefie Kiedroniu (1879-1932), wybitnym Ślązaku, współtwórcy ruchu oświatowego na Śląsku ...

Zimowy warsztat w Ustroniu za nami (fotorelacja)

Zapraszamy do oglądania zdjęć będących dokumentacją z warsztatów przeprowadzonych w Ustroniu!

I Warsztat Śródroczny – prof. Ryszard Macura

Warsztat odbył się w Świetlicy Klubu Krytyki Politycznej "Na granicy", tematem była "Historia Śląska Cieszyńskiego" a prowadził go profesor Ryszard Macura.

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Spotkanie odbyło się 21.01.2012 w Świetlicy Klubu Krytyki Politycznej "Na granicy"

Wyjazdowe warsztaty zimowe do Ustronia

Informujemy, że wyjazd na warsztaty zimowe, w ramach projektu "Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy", do Domu Wczasowego "Jawor" w Ustroniu - Jaszowcu (www.jawor.ustron.pl) odbędzie się w piątek 27 stycznia 2012 r. Odjazd autobusu spod budynku Liceum Ogólnokształcącego im. ...

Spotkanie rekrutacyjne 21.01.2012 godz. 13.00

Zapraszamy wszystkie osoby, zainteresowane udziałem w projekcie "Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy", na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w sobotę 21 stycznia o godzinie 13.00 w świetlicy Klubu Krytyki Politycznej "Na granicy" w Cieszynie przy ul. Zamkowej 1 ...

plakat projektu

Ruszył nowy projekt KKK „Cieszyńska Szkoła Obywatelstwa: po obu stronach Olzy”

Mamy przyjemność poinformować o realizacji naszego projektu pt.: „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”. Otrzymał on bardzo wysoką punktację na etapie oceny merytorycznej i został on przyjęty do realizacji i dofinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Partnerem ...

Facebook