„Kobiece Chybie” live i w naszym magazynie

Byłyśmy tam! Stowarzyszenie KKK wspiera wydarzenia takie jak "Kobiece Chybie". Napisałyśmy o tej inicjatywie w naszym magazynie "Cieszyńskie na obcasach", Zapraszamy na następne spotkanie kobiet do Chybia za kwartał. Będziemy tam znowu!

UWAGA! SZANSA NA LEGALNĄ PRACĘ DLA KOBIET ZA GRANICĄ

Na prośbę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach skierowaną do naszego Stowarzyszenia KKK informujemy, że WUP prowadzi aktualnie rekrutację do projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe ...

Drugi numer magazynu „Cieszyńskie na obcasach” ukaże się w pierwszych dniach lipca – dostępny będzie w miejscach publicznych powiatu cieszyńskiego

Drugi numer magazynu "Cieszyńskie na obcasach" nieprzypadkowo przyjął motto "Bo kobiety potrafią!". Napisały go i promują go liderki KIWI, czyli Kobiecego Inkubatora Wiedzy i Inicjatyw w Cieszynie, które działają razem i razem osiągają korzyści znaczące dla lokalnego środowiska. Redagowanie wywiadów ...

Drukujemy dla Was magazyn tworzony przez kobiety i dla kobiet – 72 strony!

Drukarnia to fascynujące miejsce. Spędziłyśmy w niej ostatnio wiele czasu uzgadniając layout naszego magazynu z redaktorem technicznym, śledząc skład oraz przygladając się etapom procesu druku, bo powstawanie druku zaczyna się z przecież wraz klientem. W "naszej" drukarni czujemy sie jak ...

Nocna korekta magazynu „Cieszynskie na obcasach” do ostatniej chwili przed drukiem

Członkinie Stowarzyszenia KKK pracują do ostatniej chwili przed drukiem nad korektą tekstów do naszego magazynu "Cieszyńskie na obcasach". Przyjemniejsze strony bycia wydawcą, to nasza sesja zdjęciowa na okładkę. Make-up robiła i uczyła nas zasad dziennego makijażu Aleksandra Maciejczek, a fotografie ...

Jubileusz naszego Partnera – 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich

25 i 26 czerwca w Dzięgielowie odbyły się uroczyste regionalne obchody 150 -lecia KGW. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem ekumenicznym. W ciągu dwóch dni zaprezentowały się zespoły regionalne, kabarety KGW, grupa wokalna Bless z GOK Chybie ze spektaklem muzycznym Disco Ponad ...

Już jest -mamy Program IV Kongresu Kobiet Śląska Cieszynskiego 7-8 października 2016 r.

W maju i czerwcu odbywały się spotkania z naukowczyniami Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie z Wydziału Etnologii i Nauk o Sdukacji: dr Kingą Czerwińską, dr Katarzyną Marcol, dr Anną Drożdż, mgr Santanż Murawską. Stowarzyszenie KKK reprezentowały: prezeska Roma Rojowska i wiceprezes ...

– przedsiębiorcze z Brennej wybrały swoją nazwę

Po przeszkoleniu z identyfikacji wizualnej Przedsiębiorcze z Brennej wybrały nazwę dla swojej grupy "Osada inicjatyw". Mają też inne atrybuty wyróżniające grupę: logo i motywy. 8 czerwca grupę odwiedziło po raz kolejny Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, które ją wspiera w ramach ...

Nasze nowe koleżanki – KREATYWNE „KAMRATKI” z KACZYC

KREATYWNE „KAMRATKI” z KACZYC - nieformalna grupa aktywnych kobiet - działa od 5 lat. Spotykają się co wtorek w świetlicy Domu Ludowego w Kaczycach. W swoim kręgu skupia ok. 30 członkiń w wieku 50 +. Na cotygodniowych spotkaniach działają na ...

Facebook