Posts Tagged "Cieszyńska Szkoła Obywatelstwa"

Czwarty warsztat projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” w redakcji gazety

W sobotę 21 kwietnia o godzinie 9.00 młodzież uczestnicząca w projekcie spotka się w redakcji "Głosu Ludu" w Czeskim Cieszynie przy ul. Komeńskiego 4. W programie zapoznanie się z całym cyklem wydawniczym: od poszukiwania tematów, zbierania materiałów, poprzez pisanie tekstów, aż ...

Relacja o naszym projekcie ukazała się na ustrońskim portalu

Na początku stycznia w Cieszynie rozpaczął się całoroczny projekt „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” w którym uczestniczą młodzi ludzie z Polski i Czech. Koordynatorem całego projektu jest Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych z Cieszyna. -Jest to projekt Polsko–Czeski który angażuje ...

Audycja „Laudacja dla Józefa Kiedronia”

Audycja red. Haliny Drabek w Radiu Ostrava na temat wyjazdu naszych uczestników/uczestniczek projektu "Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy" do Katowic na laudacje o Kiedroniu. Kliknij tutaj

III warsztat projektowy

Mili uczestnicy/uczestniczki projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Spotykamy się o godzinie 9.00 w Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46, http://kc-cieszyn.pl/ Poznacie: historię Książnicy Cieszyńskiej, metody i formy pracy ...

II warsztat projektowy

"Sylwetki wybitnych artystów i działaczy pochodzenia żydowskiego, niemieckiego i czeskiego" 18 lutego uczestnicy/uczestniczki projektu "Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy", dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na pierwszym spotkaniu w tym dniu w Domu ...

Audycja w TV Ostrava – wypowiedź uczestniczki projektu

Relacja telewizyjna z wyjazdu uczestników/uczestniczek projektu "Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy" na uroczystą sesję Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach (od 0:24 s. do 2min. 06 s.) Wyjazd miał miejsce 13.02.2012 r. i zorganizował go Kongres Polaków w Republice Czeskiej, ...

Radiowa relacja z wyjazdu na sesję Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach

Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi uczestników/uczestniczek projektu "Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy" w audycji red. Krystyny Berki w Kwadransie Polskich Aktualności Rozgłośni Radiowej w Ostrawie - kliknij na podkreślony na stronie radia napis KW 2012-02-17 aby posłuchać - w ...

Młodzież poznawałała funkcjonowanie Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach

Uroczysta Sesja Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach (fotoreportaż)

Uczestnicy/uczestniczki Projektu "Cieszyńska szkoła Obywatelstwa: po obu stronach Olzy" wraz z organizatorami, sponsorami i wybitnymi gośćmi uroczystej sesji Sejmiku Wojewódzkiego poświęconą 80. rocznicy śmierci Józefa Kiedronia. W pierwszym rzędzie od lewej: współzarządzająca Projektem Radosława Baściuk, Władysława Magiera autorka publikacji "Sierota ...

Facebook