Zmiany w PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na zasadach i warunkach określonych w swoim statucie. Na jego czele stoi minister, który wspierany jest przez szereg doradców oraz osób odpowiedzialnych za działanie całego funduszu. PFRON jest instytucją, która pomaga osobom niepełnosprawnym w zdobyciu nowej pracy oraz wspomaga finansowo w postaci rent, oraz zasiłków chorobowych. Dodatkowo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje i wspomaga przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w swojej firmie. PFRON finansuje m.in. przygotowanie oraz dostosowanie miejsca pracy dla specjalnych wymogów niepełnosprawnego pracownika, oraz opłaca część składek ubezpieczeniowych do ZUS. Ma to za zadanie zachęcić przedsiębiorców prowadzących firmy do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Kasa PFRON finansowana jest z wpłat przedsiębiorców zatrudniających powyżej 25 osób. Firmy, które w swoich szeregach zatrudniają ponad 6% osób niepełnosprawnych, zwolnione są z tego obowiązku. W przypadku szkół oraz instytucji państwowych próg zwolnienia wynosi 2%. Opłaty są obowiązkowe, więc wielu przedsiębiorców, aby zmniejszyć obciążenia, zatrudnia osoby niepełnosprawne, przez co dodatkowo zdobywają fundusze na przygotowanie miejsca pracy oraz całej infrastruktury potrzebnej do bezpiecznego i nieskrępowanego poruszania się po miejscu pracy.

W lipcu 2016 roku weszły ważne zmiany w funkcjonowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwszą ważną zmianą, jaka została wprowadzona, jest zwolnienie z obowiązkowych wpłat na fundusz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. Dodatkowo wprowadzono nowe formularze deklaracji oraz oświadczeń w sprawach zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ważną zmianą jest też możliwość uzyskania dopłaty z PFRON dla pracowników, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia w danej firmie. Jest to kolejny krok zachęcający do zatrudniania i utrzymywania stanowisk osób niepełnosprawnych.
 

Do kogo kierowane są...

Rozwój osobisty oraz inwestowanie w swoją wiedzę staje się w ostatnich...

Co daje nam coaching?

Coraz więcej naszych rodaków decyduje się na doszkalanie oraz korzystanie z...

Zobacz także

Polecamy

Raś i Raś - biuro księgowe w Krakowiepłatności mobilne


Polecamy