Rozpoczynamy Tegoroczny Cykl Spotkań Z Aktywnymi Kobietami W Gminach Powiatu Cieszyńskiego

Rozpoczynamy drugą edycję cyklu spotkań z aktywnymi kobietami w gminach powiatu cieszyńskiego!

Kobiety odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie i wolnościowymi działaniami, dlatego postanowiliśmy stworzyć cykl spotkań, który miałby na celu inspirować lokalne kobiety do świadomego działania. Nasi goście przedstawią swoje doświadczenia, pomysły i inicjatywy. W tym roku nasza seria spotkań obejmie gminy ze Śląska Cieszyńskiego: Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Wiślica oraz Ujsoły!

Spotkania będą dotyczyć różnorodnych tematów: aktywności obywatelskiej, samorządności lokalnej, roli kobiet we współczesnym społeczeństwie oraz dobrych praktyk i jawy powszechnych działań. Ponadto podczas spotkań będziemy dyskutować na temat zrównoważonego rozwoju i pozytywnego wpływu na Śląsk Cieszyński.

Chcemy się upewnić o tym, że animujemy lokalnych aktywistek i aktywistów do tworzenia przestrzeni dialogu publicznego oraz jednoznacznie mówić o dostępie do praw człowieka! Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wspólnego uczestnictwa podczas naszych spotkań i bycia częścią tej ważnej debaty!

W czwartek, 23 stycznia, w Cieszynie rozpoczęliśmy cykl spotkań z aktywnymi kobietami w gminach powiatu cieszyńskiego. Spotkanie to, organizowane przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Powiatem Cieszyńskim, ma na celu umocnienie pozycji kobiet w lokalnym środowisku, a także zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa i angażowania się w społeczne inicjatywy. Przez cały rok planowane są kolejne spotkania, skierowane dla kobiet z różnymi doświadczeniami i potrzebami.

Podczas pierwszej sesji spotkaliśmy się z ponad trzydziestoma kobietami z naszego powiatu, aby dyskutować o wyzwaniach stojących przed nimi w codziennym życiu oraz możliwościach poprawy ich sytuacji. Dyskusja prowadzona była pod hasłem „Moje miejsce na scenie – Moja przyszłość”. Uczestniczki chętnie angażowały się równocześnie w inicjatywy i projekty, które mogłyby polepszyć ich lokalną sytuację.

Kolejne sesje dotyczyć będą budowania poczucia ważności dla poszczególnych grup kobiet oraz ich dostępu do edukacji i pracy. Chcemy uwrażliwić nasze społeczeństwo na problemy oraz potrzeby mieszkańców, a także pomóc im w osiąganiu mobilności i samorealizacji.

Mamy nadzieję, że nasze cykliczne spotkania będą okazją do stworzenia platformy dla oddolnych inicjatyw, jak również trwałego oparcia aktywności społecznej między innymi grupami lokalnych mieszkańców. Jesteśmy podekscytowani na sam początek cyklu i czekamy na wiadomości i posty od naszych uczestniczek.

Cieszymy się, że jesteśmy w stanie poinformować o rozpoczęciu tegorocznego cyklu spotkać z aktywnymi kobietami z gmin powiatu cieszyńskiego. Jest to wyjątkowa okazja, aby poznawać lokalne historie i doświadczenia!

Spotkanie pierwsze odbędzie się w malowniczej wiosce Jablunkov, gdzie mieszka prawie 2 000 mieszkańców. Będziemy mieli okazję porozmawiać z lokalnymi aktywistkami, które opowiedzą nam o sukcesach i trudnościach swoich projektów oraz problemach społecznych. Do uczestnictwa w spotkaniu zaprosiliśmy również dzieci, które są ogromnym słoikiem energii i chęci do działania.

Kolejne spotkania będziemy mieli także w gminach Hażlach, Skoczów i Zebrzydowice – każde z podobnym programem: porzanka z lokalnymi mieszkańcami i pracownicami oraz inicjatywami społecznymi. Aby uczynić te spotkania jeszcze bardziej autentycznymi patrzeniem na problematykę nierówności społecznej, postaramy się również zwykłym obywatelom dawać głos.

Jeśli szukasz ciekawych rzeczy do opowiedzenia albo masz do podzielenia się dobrze inwestowanym czasem – dołącz do nas! Daj głos tym kobietom – bo one są potencjałem naszych lokalnych społeczości!

Tegoroczny cykl spotkań z aktywnymi kobietami w Gminach Powiatu Cieszyńskiego oficjalnie rozpoczął się wczoraj! Podczas pierwszych spotkań miała okazję spotkać się reprezentacja kilku lokalnych społeczników zrzeszonych w organizacji Lwica – Siostry Zjednoczone dla Rozwoju. Gośćmi specjalnymi były również kobiety, które wykonują innowacyjne prace na polu technologii i informatyki.

Wraz z startem nowego projektu, Lwice postanowiły skupić się na popularyzacji aktywności kobiet, szczególnie tych pochodzących z małych miast oraz widzianych przez bardziej konserwatywne społeczeństwo jako „marginalni”. Tematami, na których skupiły uwagę były wyzwania, jakim muszą stawić czoła mieszkankom Gmin Powiatu Cieszyńskiego takie jak: niska aktywność zawodowa i samozatrudnienia w naszych gminach oraz (ponadregionalne) problemy społeczne, takie jak pogłębiająca się nierówność i brak szeroko pojętego gender equality.

Related Post